Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 460/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Mielcu z 2016-06-17

Sygn. akt I Co 460/16

POSTANOWIENIE

Dnia 17 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Sypek - Augustyn

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Mielcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela H.Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

z udziałem dłużnika M. D.

o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na inną osobę

postanawia

I.  nadać klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 12 maja 2014 r. w sprawie z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. D. sygn. akt VI Nc-e 467308/14 – na rzecz wierzyciela H. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.,

II.  zasądzić od dłużnika M. D. na rzecz wierzyciela H.Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 187 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Sądu Rejonowego

Katarzyna Sypek – Augustyn

UZASADNIENIE

H.Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty opisanemu w pkt I sentencji w sprawie z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. D. sygn. akt VI Nc-e 467308/14 na jego rzecz jako następcy prawnego.

Zgodnie z przepisem art. 788 § 1 k.p.c., jeżeli uprawnienie po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, sąd nada klauzulę na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W przedmiotowej sprawie wierzyciel przedłożył wyciąg z Umowy przelewu wierzytelności z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz załącznika nr 6 do w/w umowy zawierającego wykaz wierzytelności z podpisami notarialnie poświadczonymi, z których wynika, że wierzytelność objętą tytułem egzekucyjnym wskazanym w sentencji (...) Bank (...) S.A. zbył na rzecz H.Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Przejście uprawnień zostało zatem wykazane. Dlatego też w oparciu o art. 788 § 1 k.p.c. należało orzec jak w pkt I sentencji.

Orzeczenie o kosztach opiera się o przepis art. 770 k.p.c.

Sędzia Sądu Rejonowego

Katarzyna Sypek – Augustyn

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...) (...).

(...) (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Niedbala
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Sypek-Augustyn
Data wytworzenia informacji: