Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8

I C 9/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 9/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 lutego 2016r. Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. w pozwie skierowanym przeciwko M. F. domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 461,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.08.2015r. W uzasadnieniu żądania pozwu, powód wskazał co następuje: - wierzytelność w stosunku do pozwanej powstała w wyniku zawarcia przez pozwaną z wierzycielem pierwotnym umowy o świadczenie usług z dnia 29.12
Czytaj więcej»

I Co 592/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Co 592/17 POSTANOWIENIE Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Pszeniczna po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Mielcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. z udziałem M. K. o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień p o s t a n a w i a: I nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłat
Czytaj więcej»

I Co 598/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Co 598/17 POSTANOWIENIE Dnia 4 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Pszeniczna po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Mielcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w W. z udziałem S. H. o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. SSR Agnieszka Pszeniczna U
Czytaj więcej»

I C 9/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 9/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Kobylarz Protokolant: sekretarz Paulina Jemioło po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2016 r. w Mielcu na rozprawie sprawy z powództwa : (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko: M. F. o zapłatę kwoty 461,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.08.2015r.
Czytaj więcej»

I C 1005/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1005/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariusz Kobylarz Protokolant: sekretarz Paulina Jemioło po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2016 r. w Mielcu na rozprawie sprawy z powództwa T. S. , A. L. wspólników spółki cywilnej działającej pod firmą (...) , (...) s.c. w W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zasądzenie kwoty 5.541,15 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.03.
Czytaj więcej»

I C 1005/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1005/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 31 marca 2016r. Powodowie T. S. i A. L. – wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą (...) , T. S. s.c. w W. w pozwie skierowanym przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. domagali się zasądzenia kwoty 5.541,15 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.03.2015r. W uzasadnieniu żądania pozwu, strona powodowa podała co następuje: - w dniu 22.11.2014r. na skutek kolizji drogowej doszło do uszkodzenia pojazdu marki A. (...) , nr rej. (...) , należącego do
Czytaj więcej»

I Co 460/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Co 460/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Sypek - Augustyn po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. w Mielcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku wierzyciela H. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. z udziałem dłużnika M. D. o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia na inną osobę postanawia I nadać klauzulę wyk
Czytaj więcej»

I Ns 261/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 261/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bogumiła Michalska Protokolant: st. asyst. sędz. Izabela Trojanowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Mielcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu przy udziale H. P. o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego postanawia I. zezwolić Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego w Mielcu na złoże
Czytaj więcej»