Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 460/16 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Mielcu z 2016-06-17

I Co 197/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 14 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, postępowanie upominawcze, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, tytuł egzekucyjny, wyciąg, następca prawny, wniosek o nadanie klauzul, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, postępowanie upominawcze, wyciąg z księgi rachunkowej, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, tytuł egzekucyjny, wyciąg, następca prawny, wniosek o nadanie klauzul, pełnomocnictwo do składania oświadczeń, rejestr funduszy inwestycyjnych, wyciąg z rejestru funduszy, oryginał przez pełnomocnika, zasądzenie od dłużnika, wierzytelność, księga rachunkowa funduszu, koszt postępowania klauzulowego, wnioskodawca, sprawa przed wydaniem
Zobacz»

VI Cz 29/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, tytuł egzekucyjny, przejście, wierzytelność, wierzyciel, wyciąg z umowy, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, tytuł egzekucyjny, wyciąg z załącznika, przejście, badanie w postępowaniu klauzulowym, wierzytelność, prawny aspekt, przejście praw i obowiązków, zgodność z umową, nadawanie klauzuli, wierzyciel, wyciąg z umowy, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, zażalenie, podpisaną kartkę, rola dokumentu, sporny nakaz zapłaty, podpis, ramy norm
Zobacz»

I Co 881/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2020

Data publikacji: 29 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, następca prawny, przejście uprawnienia, podpis, siedziba, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, organ egzekucyjny, wszczęcie egzekucji, udział w postępowaniu, prawomocne postanowienie, nadanie klauzul wykonalności, wykonalność wyroku zaocznego, dokument urzędowy, następca prawny, dalsze prowadzenie egzekucji, następca prawny wierzyciela, egzekucja przeciwko dłużnikom, sprawa przed wydaniem, klauzula wykonalności wyroku, uprawienie, klauzula wykonalności postanowienia, przejście uprawnienia, podpis, siedziba, wierzyciel
Zobacz»

II1 Co 2048/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 27 października 2022

Data publikacji: 8 grudnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, następca prawny, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, następca prawny wierzyciela, następca prawny, wierzyciel, puste pole, dłużniczka, data nadania klauzuli wykonalności, uwzględnieniem następstwa, odpis umowy cesji, wskazanie sygnatury, przesłanka nadania klauzuli wykonalności, tutejszy sąd rejonowy, aneks umowy, przelewana wierzytelność, przedmiot umowy cesji, przedmiotowy załącznik, numer porządkowy
Zobacz»

IV Cz 722/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 29 listopada 2013

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, nadanie klauzul wykonalności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzytelność, dokument urzędowy, wniosek o nadanie klauzul, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, nadanie klauzul wykonalności, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, uprawnienie dotychczasowego wierzyciela, dłużniczka, wykonalność prawomocna, przejście prawa, odpis dokumentu, wierzytelność, dokument urzędowy, spory konsumenckie, prawomocny nakaz zapłaty, zgodność z oryginałem, oświadczenie notariusza, dokument o charakterze prywatnym, wniosek o nadanie klauzul, podpis, postępowanie zażaleniowe, wnioskodawca
Zobacz»

III Cz 127/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lutego 2014

Data publikacji: 4 marca 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, podpis, tytuł egzekucyjny, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, zestawienie, integralna część umowy, zażalenie, sens fizyczny, przymiot dokumentu, cedowana wierzytelność, załącznik do umowy przelewu, postanowienie poprzez uwzględnienie wniosku, podpis, tytuł egzekucyjny, nabyta wierzytelność, zaskarżone postanowienie poprzez uwzględnienie, dokument prywatny z podpisami, prawny dokument, spełniony wymóg, wierzyciel
Zobacz»

III Cz 1386/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, pierwotny wierzyciel, podpis, sporządzony załącznik, poświadczenie przez notariusza, pismo z podpisem, prawo i wierzytelności, prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia, wyciąg z listy wierzytelności, wierzyciel umowy, przepis wymogu, prawda informacji, dokument załączony do wniosku, zmiana przez uwzględnienie wniosku
Zobacz»

I Co 480/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląśkim

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, wyciąg z umowy przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, przejście uprawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, śląskie, wyciąg z wykazu wierzytelności, wierzytelność przeciwko dłużnikowi, odrębna karta, wierzytelność od powoda, rzeczy obecne, pieczęć, uprawnienie poprzedniego wierzyciela, przekazanie wierzytelności, sprawa przeszła, poświadczenie notarialne, wyciąg z umowy przelewu, kolejny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, podstawa umowy przelewu, wykaz wierzytelności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, kserokopia dokumentów, przejście uprawnienia
Zobacz»

III Cz 802/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, dokument urzędowy, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, prawo i wierzytelności, poświadczenie notarialne, wniosek o nadanie klauzul, dokument urzędowy, konkretne prawo, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg, dokument prywatny, poprawność prawną, umowa z załącznikami, wskazanie konkretne, dłużnik zbywcy, urzędowe poświadczenie podpisu, podpis złożony pod umową, sporządzony wyciąg, pismo z podpisem, argument przytoczony w uzasadnieniu
Zobacz»

III Cz 1058/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, podpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • hajduk, nadanie klauzul wykonalności, rak, dokument urzędowy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, pierwotny wierzyciel, podpis, dłużniczka, sporządzony załącznik, poświadczenie przez notariusza, pismo z podpisem, prawo i wierzytelności, prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia, wyciąg z listy wierzytelności, wierzyciel umowy, przepis wymogu
Zobacz»

III Cz 1344/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, wierzytelność, wierzyciel, przejście
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, buczek, dąbek, wierzytelność, załącznik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, umowa sprzedaży wierzytelności, zażalenie wierzycieli, wniosek bezzasadny, przejście, skrót podpisu, zawarcie umowy pod warunkiem, roszczenie związane z wierzytelnością, ferowanie orzeczenia, rachunek bankowy banku, zrealizowana przesłanka, prawidłowe odzwierciedlenie
Zobacz»

III Cz 1779/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wyciąg z umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, podpis przez osoby, załącznik do aneksu, wniosek umowy, wyciąg z umowy przelewu, działanie w imieniu strony, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zbywca i nabywca, przedłożony wyciąg, obejmująca czynność prawna, umocowanie
Zobacz»

III Cz 1775/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 3 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wyciąg z umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, dłużniczka, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, podpis przez osoby, załącznik do aneksu, wniosek umowy, wyciąg z umowy przelewu, działanie w imieniu strony, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zbywca i nabywca, przedłożony wyciąg, obejmująca czynność prawna
Zobacz»

III Cz 1778/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wyciąg z umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, dłużniczka, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, podpis przez osoby, załącznik do aneksu, wniosek umowy, wyciąg z umowy przelewu, działanie w imieniu strony, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zbywca i nabywca, przedłożony wyciąg, obejmująca czynność prawna
Zobacz»

III Cz 1786/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 3 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wyciąg z umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, dłużniczka, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, podpis przez osoby, załącznik do aneksu, wniosek umowy, wyciąg z umowy przelewu, działanie w imieniu strony, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zbywca i nabywca, przedłożony wyciąg, obejmująca czynność prawna
Zobacz»

III Cz 1782/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 3 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wyciąg z umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, dłużniczka, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, podpis przez osoby, załącznik do aneksu, wniosek umowy, wyciąg z umowy przelewu, działanie w imieniu strony, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zbywca i nabywca, przedłożony wyciąg, obejmująca czynność prawna
Zobacz»

III Cz 1814/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wyciąg z umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, dłużniczka, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, podpis przez osoby, załącznik do aneksu, wniosek umowy, wyciąg z umowy przelewu, działanie w imieniu strony, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zbywca i nabywca, przedłożony wyciąg, obejmująca czynność prawna
Zobacz»

III Cz 146/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 16 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, wyciąg z umowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, podpis, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, wyciąg z umowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, treść klauzul, buczek, podpis, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, spełniający wymóg, wierzytelność, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, zażalenie, przejście uprawnień na wnioskodawcę, załącznik do aneksu, umowa i załącznik, wniosek umowy
Zobacz»

III Cz 139/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 16 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, wyciąg z umowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, podpis, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, wyciąg z umowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, treść klauzul, buczek, podpis, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, spełniający wymóg, wierzytelność, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, zażalenie, przejście uprawnień na wnioskodawcę, załącznik do aneksu, umowa i załącznik, wniosek umowy
Zobacz»

III Cz 1798/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 3 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przejście uprawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, podpis, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • przejście uprawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, podpis, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, notariusz, uproszczony tryb, poświadczenie własnoręczności, spełniający wymóg, dłużniczka, urzędowe poświadczenie podpisu, aneks i załącznik, załącznik do aneksu, umowa i załącznik, wniosek umowy, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, zbywca i nabywca, przedłożony wyciąg, obejmująca czynność prawna, własnoręczność podpisu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Niedbala
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Mielcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Sypek-Augustyn
Data wytworzenia informacji: