Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I C 35/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2022-04-22

Data publikacji: 2022-10-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 35/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Jarosław Janora Protokolant: starszy sekretarz sądowy Martyna Rybak po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Mielcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o odszkodowanie I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powo
Czytaj więcej»

I C 594/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2022-04-25

Data publikacji: 2022-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 594/21 ZARZĄDZENIE Dnia 25 kwietnia 2022 r. Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu I Wydziału Cywilnego J. J. po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Mielcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa G. D. przeciwko P. C. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną zarządza: zwrot pisma przygotowawczego powoda złożonego dnia 25 lutego 2022 r. w zakresie obejmującym rozszerzenie powództwa o wierzytelność stwierdzoną tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
Czytaj więcej»

I C 186/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2022-07-08

Data publikacji: 2023-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 186/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Jarosław Janora Protokolant: starszy sekretarz sądowy Martyna Rybak po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2022 r. w Mielcu na rozprawie sprawy z powództwa: M. P. przeciwko: Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. P. kwotę 27.500 zł (dwa
Czytaj więcej»

I C 9/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 9/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 12 lutego 2016r. Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. w pozwie skierowanym przeciwko M. F. domagał się zasądzenia na jego rzecz kwoty 461,48 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17.08.2015r. W uzasadnieniu żądania pozwu, powód wskazał co następuje: - wierzytelność w stosunku do pozwanej powstała w wyniku zawarcia przez pozwaną z wierzycielem pierwotnym umowy o świadczenie usług z dnia 29.12
Czytaj więcej»

I C 887/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2022-07-26

Data publikacji: 2023-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 887/21 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy w Mielcu I Wydział Cywilny w składzie: sędzia Jarosław Janora po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2022 r. w Mielcu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. P. o zapłatę I Umarza postępowanie w zakresie kwoty 7000 zł (siedem tysięcy złotych). II Oddala powództwo w pozostałym zakresie. III Obciąża powoda kosztami procesu w całości. ZARZĄDZENIE 1 Odnotować
Czytaj więcej»

II K 108/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2022-06-07

Data publikacji: 2023-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 108/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Mielcu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący - sędzia Elżbieta Opałacz Protokolant - Paulina Dolot przy udziale prokuratora - po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2022 r. w M. sprawy karnej I. M. (1) ( M. ) c. M. i H. z domu P. ur. (...) w O. oskarżonej o to że: w dniu 14 stycznia 2021 roku ze skutkiem w miejscowości W. woj. (...) , będąc właścicielką rachunku bankoweg
Czytaj więcej»

II K 46/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2022-04-08

Data publikacji: 2022-11-03

trafność 100%

Sygn. akt II K 46/21 WYROK 1.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Mielcu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia Marian Rżany Protokolant – Magdalena Mazur w obecności Prokuratora - po rozpoznaniu w dniach: 8 czerwca 2021 r., 11 czerwca 2021 r., 8 września 2021 r., 21 września 2021 r., 30 listopada 2021 r., 18 stycznia 2022 r., 26 stycznia 2022 r., 25 marca 2022 r. sprawy karnej M. G. s. A. i H. z domu B. ur. (...) w M. oskarżon
Czytaj więcej»

II K 60/23

wyrok

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2023-06-27

Data publikacji: 2023-12-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 60/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Mielcu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący - sędzia Elżbieta Opałacz Protokolant - Grzegorz Szymczyk przy udziale Prokuratora - po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2023 r. w M. sprawy karnej K. D. ( D. ) s. J. i K. z domu B. ur. (...) w M. oskarżonego o to że: w dniu 5 lipca 2022r. w miejscowości T. , woj. (...) poprzez wypchnięcie uchylonego okna łazienki dostał s
Czytaj więcej»

II K 67/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2022-08-23

Data publikacji: 2022-10-31

trafność 100%

Sygn. akt II K 67/22 WYROK 1.1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Mielcu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia Marian Rżany Protokolant – Magdalena Mazur w obecności Prokuratora – przy udziale oskarżyciela publicznego M. W. (1) z (...) Urzędu Celno-Skarbowego w P. Pierwszego Referatu Dochodzeniowo – Śledczego w R. po rozpoznaniu w dniach 19 kwietnia 2022 r., 7 czerwca 2022 r., 9 sierpnia 2022 r. sprawy karnej S. S. (1) s. K.
Czytaj więcej»

II W 1364/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data orzeczenia: 2023-02-03

Data publikacji: 2023-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 1364/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2023 roku Sąd Rejonowy w Mielcu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia Marian Rżany Protokolant - Magdalena Mazur w obecności oskarżyciela - po rozpoznaniu dnia 3 lutego 2023roku sprawy G. J. s. J. i H. z domu R. ur. (...) w J. obwinionemu o to że: w dniu 16 października 2022 roku ok. godz. 07:25 na ul. (...) w (...) woj. (...) , kierował samochodem osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) zn
Czytaj więcej»